Nyhetsarkiv 2020 -->
 

Nyhetsarkiv 2020 -->

Under Nyheter vil det kun ligge informasjon for gjeldende måned, samt noen innlegg fra måneden før.

Når en måned er utløpt vil disse flyttes over til
Nyhetsarkiv 2020 -->

Her vil de sorteres etter år og måneder.

Dette er gjort for lettere å kunne holde oversikten over tidligere stoff. Samtidig vil det bli veldig mye informasjon hvis alt i løpet av et år samles på bare en side.

Klikk på linkene i hovedmenyen, til venstre på siden, for å lese informasjon fra tidligere perioder. Disse linkene er merket med rød farge under Nyhets Arkiv.

 
  Copyright Badlandso (mars-2007)